RSS

Monthly Archives: February 2016

M.Com Sem-1 નુ પરિણામ જાહેર


સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા ડિસેમ્બર-૨૦૧૫માં લેવાયેલ M.Com Sem-I ની પરિક્ષાના જાહેર થયેલ પરિણામ માં આપણા સેન્‍ટરનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ આવેલ છે. ૩૩ વિધાર્થીમાંથી ૨૪ વિધાર્થી ડિંસ્ટિકશન સાથે પાસ થયેલ છે.

 
Comments Off on M.Com Sem-1 નુ પરિણામ જાહેર

Posted by on February 11, 2016 in Uncategorized